Připrvuje se nová výstavba rodinných domůAtraktivní bydlení - bezpečná investice do nemovitosti


Řadová výstavba „Na Skalách", Ostrava – Hošťálkovice


  1. Stručné představení záměru, aktuální stav


Naším záměrem je realizovat v této etapě projekt výstavby celkem 17 řadových rodinných domů na klíč včetně technického zázemí, inženýrských sítí, příjezdové komunikace a okolní zeleně v lokalitě Ostrava, městském obvodě Hošťálkovice (k.ú. Hošťálkovice), na k tomu určeném jižním křídle pozemku p.č. 1561/2. Lokalita je v těsné blízkosti silnice III. tř. č. 1337, tedy s dobrou dopravní dostupností (MHD – ODIS). V bezprostředním sousedství pozemku již probíhá postupná výstavba obdobných rodinných domů a celá oblast se nyní dostává do popředí zájmu o atraktivní bydlení v dosahu centra Ostravy, srov. v médiích např.:


https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/novy-serial-denik-na-navsteve-hostalkovice-20210207.html.


Pozemek je dle aktuálního Územního plánu Ostravy plochou bydlení vymezenou k uvažované výstavbě (řadové rodinné domy), probíhají přípravné kroky před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení vč. projektových prací, jimiž je pověřeno projekční studio PROFURE Atelier s.r.o. Všechny domy budou splňovat aktuální trendy, ať již co do standardu vybavení, tak stále důležitější energetické úspornosti.


obr. č. 1 – situace na zájmovém pozemku a okolí

  1. Zainteresované subjekty


Investor:


Black Tie Investment s.r.o. IČ 065 43 961


Majitel pozemku, developer zastřešující celý prezentovaný záměr výstavby a smluvní partner zájemců.


Partneři projektu:

Envir & Power Ostrava a.s. IČ 041 71 845

Společnost působící převážně v oboru strojírenství, se zaměřením energetika – realizace inženýrských projektů na klíč, zejména výstavba nových a ekologizace stávajících tradičních energetických zdrojů. Na realizaci projektu se tento partner podílí návrhem úsporných technologií a instalací potřebných technologických prvků (ekologické vytápění, VZT, elektro, fotovoltaika apod.).


bau32 Ostrava, spol. s r.o. IČ 292 42 924

Společnost působící v oboru stavebnictví – domovní a bytové výstavby, již několik let realizuje přímo v zájmové lokalitě výstavbu obdobných rodinných domů. Prezentovaný záměr tak vlastně představuje logickou návaznost a přirozený rozvoj této výstavby. Ze strany tohoto partnera mají být zajišťovány „klasické“ stavební dodávky a práce (inženýrské sítě, řemeslné práce, terénní úpravy, příjezdové komunikace atd.).


  1. Plánovaný orientační harmonogram*


  • Zahájení zvýhodněného předprodeje 1. června 2022

  • Ukončení zvýhodněného předprodeje 30. červen 2022

  • Podání žádosti o povolení ve sloučeném ÚŘ/SŘ září 2022

  • Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci únor 2023

  • Zahájení výstavby prvních řadových domů březen 2023

  • Ukončení výstavby posledních řadových domů červen 2024

*Pozn.: Skutečný harmonogram bude do značné míry odvislý od zájmu investorů a především situace na trhu stavebních materiálů, mj. s ohledem na geopolitické události posledních měsíců (srov. výkyvy na energetických trzích, válečný konflikt na Ukrajině, logistické komplikace v námořní dopravě z Asie apod.).


obr. č. 2 – návrh I. nadzemního podlaží domuobr. č. 3 – návrh II. nadzemního podlaží domu  1. Cenová nabídka pro předprodej za zvýhodněných podmínek*


dům

projekt. výměra

zaokr. dolů

prodejní cena (bez DPH)

záloha

severní část (S)

S1

316,518

316

m2

7 690 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S2

249,984

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S3

249,989

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S4

249,968

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S5

249,947

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S6

249,926

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S7

249,905

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S8

249,884

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S9

249,862

249

m2


7 490 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

S10

350,757

350

m2

7 790 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

jižní část (J)

J1

247,018

247

m2

7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J2

247,045

247

m2


7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J3

247,042

247

m2


7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J4

247,038

247

m2


7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J5

247,034

247

m2


7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J6

247,031

247

m2


7 480 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

J7

324,66

324

m2

7 720 000,00 Kč

1 000 000,00 Kč

n.: Uvedené ceny platí pouze při složení zálohy do 30.7.2022. V případě dohody a složení zálohy již do 31.6.2022 navíc sleva z prodejní ceny ve výši 5 %. V případě zájmu o dva či více domů individuální jednání o exkluzivní nabídkové ceně.


Pokud vás tato příležitost, ať již pořízení vlastního bydlení, anebo investice do nemovitého majetku v současné nejisté době zaujala, kontaktujte za účelem sjednání schůzky zástupce investora p. JUDr. Radima Bartoně, e-mail radim.barton@envirpower.cz, tel. +420 777 151 014.

AKTUALITY
24.05.2022 0:00:00
12.11.2021 0:00:00

Všechny domy jsou již rezervovány, U některých domů klienti řeší hypoteční úvěry. Může se stát, že v současné době nedojde k jejímu odsouhlasení. V případě dotazu nás kontaktujte.

Celá aktualita

Archiv aktualit
REFERENCE