top of page
Připravuje se nová výstavba rodinných domů

31. května 2022

Připravuje se nová výstavba rodinných domů. Atraktivní bydlení - bezpečná investice do nemovitosti Řadová výstavba „Na Skalách", Ostrava – Hošťálkovice.

I. Stručné představení záměru, aktuální stav

Naším záměrem je realizovat v této etapě projekt výstavby celkem 17 řadových rodinných domů na klíč včetně technického zázemí, inženýrských sítí, příjezdové komunikace a okolní zeleně v lokalitě Ostrava, městském obvodě Hošťálkovice (k.ú. Hošťálkovice), na k tomu určeném jižním křídle pozemku p.č. 1561/2. Lokalita je v těsné blízkosti silnice III. tř. č. 1337, tedy s dobrou dopravní dostupností (MHD – ODIS). V bezprostředním sousedství pozemku již probíhá postupná výstavba obdobných rodinných domů a celá oblast se nyní dostává do popředí zájmu o atraktivní bydlení v dosahu centra Ostravy, srov. v médiích např.:

https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/novy-serial-denik-na-navsteve-hostalkovice-20210207.html.
Pozemek je dle aktuálního Územního plánu Ostravy plochou bydlení vymezenou k uvažované výstavbě (řadové rodinné domy), probíhají přípravné kroky před podáním žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení ve sloučeném řízení vč. projektových prací, jimiž je pověřeno projekční studio PROFURE Atelier s.r.o. Všechny domy budou splňovat aktuální trendy, ať již co do standardu vybavení, tak stále důležitější energetické úspornosti.

bottom of page