Standardy

Zemní práce výkop a zásyp pro základové konstrukce a kanalizaci
Základy základové pasy z betonu
Základová deska podkladní železobetonová deska
Nosné zdivo provedení z broušených keramických cihel
Příčky provedení z pálených příčkovek
Strop monolitický železobetonový strop nad 1. NP , železobetonový věnec v úrovni stropu 2.NP
Schodiště železobetonová konstrukce  a ocelovým zábradlím, keramická dlažba
Konstrukce střechy dřevěné KVH trámy, záklop - OSB desky
Střešní krytina střešní folie se separační vrst
Klempířské prvky oplechování atik a okapů z doplňků dle typu folie, žlaby, svody a parapety z pozinkovaného plechu
Vnitřní omítky vápenocementová štuková omítka
Vnější omítka zateplovací systém s tenkovrstvou omítkou
Stropní podhled SDK (pod střešní konstrukcí)
Hydroizolace ležatá hydroizolace na podkladní desce - pásy
Tepelná izolace podlaha - izolační desky tl 100 mm,  strop 300 mm
Okna a balkónové dveře plastová s izolačním dvojsklem (typ R2), s izolačním trojsklem (typ R1), barva bílá, parapety z aglomerovaného dřeva (barva bílá)
Vstupní dveře

plastové (barva bílá)

Vrata sekční (R2)
Zámečnické konstrukce ocelová zábradlí opatřená nátěrem - barva šedá
Obklady vnitřní - keramické v koupelně do výšky 1800 mm, na WC do výšky 900 mm
Dlažby keramická dlažba v koupelně, WC
Malby bílé Primalex standard
Zařizovací předměty WC kombi, umývadlo, vana, baterie vanová se sprchovým setem, baterie umývadlová, barva zařizovacích předmětů bílá, vývod na pračku
Vodoinstalace plastové rozvody, vodoměrná šachta OVALO
Kanalizace odvodnění ze střechy - 2 x lapač střešních splavenin a plastové vedení do šachty, vnitřní kanalizace - PVC potrubí zaústění do šachty
Elektroinstalace měděné vodiče pod omítkou, zásuvky a vypínače barva bílá, 3 ks zásuvek na obytnou místnost, v koupelně 1 ks, kuchyň - rozvod pro digestoř, 2 ks zásuvek v místě kuchyňské linky
Hromosvod pozinkované jímače, svody, zemnění
Oplocení, opěrné zídky, kryté parkovací stání nejsou součástí ceny
Kuchyňská linka není součástí ceny
Vytápění a TUV závěsný plynový kotel se zásobníkem, desková otopná tělesa nebo elektrické podlahové vytápění s ohřevem TUV v elektrickém bojleru (podle typu a umístění domu)
Plyn vnitřní rozvod v ocelových trubkách od plynoměru ke kotli (platí pro domy s plynovým kotlem)
AKTUALITY
26.02.2019 0:00:00

Přijímáme rezervace na domy typu R1, Dokončení domu 2020. Nabízíme možnost financování , kdy od rezervace dojde k fiksaci stávající úrokové sazby na dobu jednoho roku,

Celá aktualita

25.02.2019 0:00:00

Poslední domy, které jsou připraveny v této lokalitě v ceně, která se bohužel nebude opakovat.

Celá aktualita

24.02.2019 0:00:00

Všechny domy těchto typů už mají svého majitele. Všem klientům děkujeme za důvěru při výběru svého nového bydlení.

Celá aktualita

Archiv aktualit
REFERENCE