Celková situace

Životní prostředí

Především bychom chtěli vyzvednout kvality celé lokality, která svou orientací ke slunci, návazností na okolní vzrostlou zeleň a snadnou dopravní dostupností vytváří ideální podmínky pro příjemné a pohodlné bydlení. Ze severní strany je pozemek lemován příjezdovou komunikací Aleje a jak sám název ulice napovídá také malebnou alejí z dubů a jasanů. Jižní a západní strana přechází do Bobrovnického lesa, po jehož stezkách je možné dojít až do údolí k řece Opavě. Z celé lokality je díky výškovému umístění krásný výhled přes vršky stromů až na nedaleké Beskydy.

Dostupnost, služby

Dopravní obslužnost je bezproblémově zajištěna kromě individuální dopravy také přilehlou trasou MHD se zastávkou u vysílače ČRa. Centrum městské části Hošťákovic je tak přístupné buďto přes dvě zastávky MHD nebo krátkou vycházkou pěšky.

Městská část Hošťákovice má veškerou základní občanskou vybavenost včetně:

  • mateřské školky
  • základní školy
  • pošty
  • praktického lékaře
  • prostor pro sportovní aktivity

Dojezdová vzdálenost do centra Ostravy je 7 km, což je 10 – 15 minut.

Architektura

Na základě zkušeností z předchozích akcí jsme zvolili řadovou zástavbu kombinovanou z více typů domů – jedná se o dva typy v podstatě klasických dvoupodlažních řadových domů a jeden typ přízemního atiového domu.

Bloková zástavba umožňuje:

  • úsporu pozemků
  • příznivou energetickou bilanci
  • při vhodně zvolených zahradních úpravách i dostatek soukromí
  • v neposlední řadě také nové sociální vazby

Možná je vhodné zmínit, že tento typ zástavby je pro naši venkovskou a příměstskou krajinu tradiční – čela stavení tvořila ulici, předzahrádky byly většinou bez plotů, osázené květinami, stromky… Přestože se prioritně nejedná o luxusní záležitost, domy jsou navrženy tak, aby dostatečným a příjemným komfortem zajistily potřeby moderní rodiny. To vše při atraktivním a moderním architektonickém ztvárnění jednotlivých domů i celé lokality.

Zvolená filozofie výstavby je nejlépe patrná na referenčních fotografiích realizovaného obytného souboru v obci Česká, v blízkosti Brna.

VIZUALIZACE 1

VIZUALIZACE 2

VIZUALIZACE 3

POHLED Z LETADLA

 

AKTUALITY
17.04.2021 0:00:00

K dnešnímu dni zbývá k prodeji v lokalitě poslední dům typu R2.

Celá aktualita

10.03.2021 0:00:00

K dnešnímu dni zbývá k prodeji v lokalitě poslední dům typu R1. K dispozici budou aktuálně pouze domy typu R2.

Celá aktualita

06.01.2021 0:00:00

Do konce ledna 2021 u všech domů v řadách B a C, které nejsou rezervovány, lze místo standardního vytápění pomocí HEATFLOW zvolit teplovodní podlahové vytápení plynovým kotlem.

Celá aktualita

Archiv aktualit
REFERENCE